Aby zintegrować się z naszym systemem musisz zaimplementować w swoim sklepie nasze skrypty. Służą one do poprawnego rejestrowania transakcji i naliczania prowizji odpowiednim partnerom.

☝️Po ostatnie aktualizacji dokumentacji przez IdoSell (IAI) zaleca się:

  • przełączenie opcji "Wczytaj dodatek na stronie" na wartość "razem z treścią strony (może spowolnić ładowanie strony)”.
  • należy to zrobić w przypadku skryptu głównego jak i skryptu rejestrującego sprzedaż. Skrypt raportujący zamówienie nie zadziała, jeżeli przed nim nie będzie załadowany główny skrypt ładujący.

Nasz skrypt jest asynchroniczny i nie wpływa na ładowanie się strony.

1. Skrypt ładujący

<script type="text/javascript">
"use strict";(function(scriptUrl,campaignId){if(!window.bb){window.bb=function(){
for(var _len=arguments.length,params=Array(_len),_key=0;_key<_len;_key++){
params[_key]=arguments[_key]}return window.bb.q.push(params)};window.bb.q=[]
;window.bb.campaignId=campaignId;var script=document.createElement("script")
;var firstScript=document.getElementsByTagName("script")[0];script.async=true
;script.src=scriptUrl;firstScript.parentNode.insertBefore(script,firstScript)}
})("https://shop.buybox.click/js/bb-shop.min.js", {your-shop-NNN});
</script>

Parametry :

  • {your-shop-NNN}  to unikalny identyfikator sklepu

Skrypt ten powinien być umieszczony w nagłówku każdej strony sklepu. Odpowiada za rozpoznawanie parametrów przekazywanych w ramach przekierowania z widgetu i za ustawianie cookie pozwalającego później powiązać transakcję z serwisem, z którego przekierowany został użytkownik.

Po umieszczeniu go na stronach sklepu i przejściu z BB do sklepu wśród ciasteczek w przeglądarce powinny pojawić się ciasteczka o nazwie bbuuid, bb_session_track i bb_track.

2. Skrypt raportujący wyświetlenie produktu 

<script type="text/javascript">
bb("productView", { "productId": "[iai:itemcardpage_product_id]" })
</script> 

Parametry :

  • [iai:itemcardpage_product_id] to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML. 

Skrypt zgłaszający nam wyświetlenie strony konkretnego produktu. Skrypt powinien być umieszczony na każdej stronie produktowej.

3. Skrypt raportujący zamówienie /transakcję

Skrypt zgłaszający nam zamówienie / transakcję, wraz z informacją o zamówionych produktach i szczegółach rozliczeniowych (prowizje). Należy go umieścić na stronie potwierdzenia zamówienia (ostatnia strona procesu zakupowego). W panelu IdoSell pozycja "szczegóły zamówienia".

<script type="text/javascript">

bb("order", {

"orderId": "[iai:order_sn]",

"products": [

[iai:foreach_products_begin]

{

"productId":"[iai:product_id]",

"quantity": [iai:product_count],

"commissionId": XXX,

"net": [iai:product_price_net] ,

"gross": [iai:product_price_gross_float],

"currency": "[iai:product_currency]"

},

[iai:foreach_products_end]

]

});

</script>

gdzie:

  • XXX    to identyfikator prowizji jaką ma być naliczana od sprzedaży danego produktu; identyfikatory prowizji generowane są w panelu 

Pole net   jest wymagane tylko w przypadku rozliczeń opartych na kwotach netto. 

Ważne! Wszystkie skrypty muszą działać na stronach w ramach tej samej domeny!

☝️W przypadku rozliczeń wg kwot netto, w panelu należy ustawić odpowiednią flagę w ustawieniach sklepu, a w zamówieniu należy dodać dodatkowy parametr ‘net’. 


Wykorzystywane pliki cookies

  • bb_session_track    to ciastko używane do identyfikacji konkretnego użytkownika w ramach pojedynczej sesji od przejścia z naszego widgetu do zakończenia wizyty w sklepie (czas życia -- bieżąca sesja)
  • bb_track    to ciastko wykorzystywane do identyfikacji użytkownika poruszającego się w całej naszej sieci (czas życia -- jak najdłużej, domyślnie rok)
  • bbuuid   to ciastko stosowane do identyfikacji ostatniego przekierowania z widgetu do sklepu; służy do rejestracji transakcji oraz poprawnego naliczenia prowizji odpowiedniemu partnerowi (czas życia -- zgodnie z ustaleniami)

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?