Zaloguj się do panelu, przejdź do zakładki Ustawienia konta (w prawym górnym rogu) i uzupełnij wszystkie wymagane dane. Brak uzupełnienia danych uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia zgromadzonych środków.

Swoje dane możesz na bieżąco aktualizować.

Aby zmienić swoje konto na konto firmowe:

  1. Zaznacz check box konto firmowe (1)
  2. Uzupełnij NIP oraz pozostałe dane (2)

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?