Wydawcami są właściciele stron www, blogów, profili w serwisach społecznościowych, baz mailingowych czy aplikacji mobilnych, na których można publikować reklamy. Wydawcami mogą być osoby fizyczne, jak również firmy. Wydawcy zarabiają na publikowaniu reklam (widget BUY.BOX, linki tekstowe).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?