Podsumowanie konta

W tej części znajdziesz trzy rodzaje prowizji: 

  • Prowizja otwarta to suma prowizji, które nie zostały jeszcze zwalidowane przez reklamodawców.
  • Prowizja zaakceptowana to suma prowizji, które zostały już zaakceptowane przez reklamodawców, ale jeszcze nie rozliczone.
  • Prowizja do wypłaty to suma prowizji zaakceptowanych i rozliczonych z reklamodawcami. Jeżeli jej suma przekracza 50 zł, możesz wygenerować płatność. Obok kwoty pojawi się button „wypłać”.

Generowanie wypłaty

Jeżeli w prowizji do wypłaty uzbierasz minimum 50 zł, w sekcji Podsumowanie konta pojawi się button Wypłać. Kliknij w niego jeżeli chcesz wygenerować płatność. 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działaności, po kliknięciu w button Wypłać zostaniesz przekierowany do generatora rachunku. Sprawdź swoje dane 1, a następnie kliknij button Generuj 2. Utworzony zostanie dokument PDF. Wygenerowanego rachunku nie musisz do nas przesyłać.
Rachunek wystawiony będzie w kwocie brutto, co oznacza, że po Twojej stronie jest konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zachęcamy do kontaktu z najbliższym Urzędem Skarbowym. Wynagrodzenie otrzymujesz za WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ, co oznacza, że rozliczenie podatku odbywa się na podobnej zasadzie, jak w przypadku wynajmu mieszkania. 

Firmy

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, po kliknięciu buttonu Wypłać zostaniesz przeniesiony na stronę generowania płatności. Po swojej stronie przygotuj fakturę zgodnie z informacjami wyświetlonymi na stronie generatora płatności:

  • Odbiorca 1,
  • Kwota faktury 2,
  • Nazwa usługi 3.

Po wystawieniu faktury wróć do generatora płatności i podaj numer wystawionej faktury 4, a następnie kliknij button Prześlij plik 5 i prześlij dokument w formacie PDF. Na koniec kliknij button Generuj 6.

Historia płatności

W tej części znajdziesz wszystkie wygenerowane płatności wraz z ich aktualnym statusem (nowy, zaakceptowany, odrzucony, zapłacony). Klikając w button Pokaż przy odpowiedniej płatności, wyświetlisz listę prowizji wchodzących w skład danej płatności. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?