Zaloguj się do panelu, przejdź do zakładki Ustawienia konta (w prawym górnym rogu) i uzupełnij wszystkie wymagane dane. Brak uzupełnienia danych uniemożliwia wypłacenie wynagrodzenia zgromadzonych środków.

Swoje dane możesz na bieżąco aktualizować.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?