Jeżeli posiadasz dane produktów w swojej bazie danych i chcesz zautomatyzować działanie widgetu BUY.BOX, możesz zaszyć skrypt w szablonie swojej strony.

Krok 1
Poniższy kod staw w sekcji <head>  na wszystkich podstronach, na których będziesz uzywać widgetu BUY.BOX

<script src="https://buybox.click/js/bb-widget.min.js" defer></script>

Krok 2
Poniższy kod wstaw w miejscu, w którym chcesz wyświetlać widget BUY.BOX

<div class="bb-widget" id="buybox-1" data-bb-id="{buybox-id}" {par}="{wartość}"></div>

gdzie:

 • {buybox-id}  – unikalny identyfikator widgetu do pobrania z panelu wydawcy
 • {par}  – parametr opisujący produkt lub konfiguracyjny (opis poniżej)
 • {wartość}  – wartość parametru opisującego produkt lub konfiguracyjnego

Parametry 

 • data-bb-number  - kod GTIN produktu (np. ISBN lub EAN)
 • data-bb-name - nazwa produktu
 • data-bb-info - dodatkowy atrybut opiujące produkt (opis poniżej)
 • data-bb-abpar1, data-bb-abpar2, data-bb-abpar3  - parametry Abpar
 • data-bb-skip_jQuery  - wyłączanie pobierania biblioteki jQuery; wartość 1 wyłącza pobieranie
 • data-bb-alt  - identyfikator kontenera z alternatywną treścią (opis poniżej)

Dodatkowe atrybuty dla poszczególnych kategorii

 • Książki - imię i nazwisko autora 
 • Filmy  - imię i nazwisko reżysera 
 • Muzyka - wykonawca 

 

Przykłady

Wyszukiwanie produkty po numerze GTIN

<div class="bb-widget" id="buybox-1" data-bb-id="691" data-bb-number="0309975410082" data-bb-skip_jquery="1"></div>

Wyszukiwanie produkty po nazwie i dodatkowym atrybucie

<div class="bb-widget" id="buybox-1" data-bb-id="691" data-bb-name="Zero To One" data-bb-info="Thiel Peter" data-bb-skip_jquery="1"></div>

 

Alternatywna treść

Jeżeli chcesz wyświetlić alternatywną treść (np. baner) w momencie, w którym widget nie wyświetli żadnych ofert. 

<div class="bb-widget" id="buybox-1" data-bb-id="691" data-bb-number="0309975410082" data-bb-alt="no-buybox"></div>

<div id="no-buybox" style="display: none;">
<!-- Tutaj wstaw alternatywną treść -->
</div>

 

Kilka BUY.BOX-ów na jednej stronie

Jeżeli na jednej podstronie chcesz wstawić wiele widgetów, wystarczy że dla każdego widgetu ustawisz indywidualny identyfikator kontenera.

<div class="bb-widget" id="buybox-1" data-bb-id="691" data-bb-number="0309975410082" data-bb-skip_jquery="1"></div>
...
<div class="bb-widget" id="buybox-2" data-bb-id="691" data-bb-number="0604214271906" data-bb-skip_jquery="1"></div>

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?