URL wywołujący:

https://adm.getbuybox.com/pl/api/transaction/id/0/spaceId/{space-id}/campId/{campaign-id}/dateFrom/{data-from}/dateTo/{data-to}/key/{api-key}

gdzie:

 • {space-id} - identyfikator twojej strony (do pobrania z panelu wydawcy) 
 • {campaign-id} - identyfikator programu partnerskiego; można podać wartość 0, żeby pobrać dane dla wszystkich programów
 • {data-from} - data początkowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {data-to} - data końcowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {api-key} - klucz uwierzytelniający wygenerowany w panelu wydawcy

Zwracane dane (JSON):

 • transId - identyfikator transakcji 
 • amount - wartość transakcji 
 • date - data transakcji 
 • spaceId - identyfikator Twojej strony 
 • campId - identyfikator sklepu 
 • status - status prowizji (0 - nowa, 1 - zaakceptowana, 2 - odrzucona)
 • publisherCommissionAmount - wartość prowizji 
 • abpar1, abpar2, abpar3 - wartości parametrów abpar 
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?